CSS, Thiết kế

Phân biệt Pseudo-elements và Pseudo-classes

Mình đang dự định ra một series về CSS từ lý thuyết đến thực hành luôn vì mình đọc tài liệu trên mozilla thấy cực hay nếu vừa học vừa chia sẻ ra thì nó vừa giúp mình nhớ bài hiệu quả vừa giúp mọi người đọc tài liệu một cách “smart” nhất có thể. Mọi người có góp ý gì về ý tưởng này của mình thì bình luận phía dưới nhé nếu beat_brick nhiều quá thì không dám hê hê.

Cả 2 khái niệm mình đề cập đến đầu tiêu đè nó thuộc về pseudo-selectors dịch nôm na ra là “bộ chọn giả” tức là các selectors này là trạng thái hoặc thuộc tính của selector đã được quy định trước. Chúng không chọn các phần tử, hay đúng hơn là một phần của các phần tử nhất định hoặc các phần tử chỉ trong các ngữ cảnh nhất định. Chúng có hai loại chính: pseudo-classespseudo-elements. Ok giờ bắt đầu đi sâu hơn vào phân tích nhé:

Continue reading